معنی و ترجمه کلمه juxtaposition به فارسی juxtaposition یعنی چه

juxtaposition


الحاق ،همجوارى ،پهلوى هم گذارى ،مجاورت
علوم مهندسى : بهم نزديک سازى
کامپيوتر : جا دادن اقلام در مجاورت يکديگر
روانشناسى : هم کنارى
علوم نظامى : ارتباط اجبارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها