معنی و ترجمه کلمه k gun به فارسی k gun یعنی چه

k gun


علوم نظامى : سکوى پرتاب بمب زيرابى
علوم دريايى : سکوى پرتاب بمب زيرابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها