معنی و ترجمه کلمه k ration به فارسی k ration یعنی چه

k ration


بسته کوچک مواد غذايى ارتشى براى موارد فوق العاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها