معنی و ترجمه کلمه k tungsten sensitivity به فارسی k tungsten sensitivity یعنی چه

k tungsten sensitivity


الکترونيک : حساسيت تنگستن در 2854 کلوين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها