معنی و ترجمه کلمه k valve به فارسی k valve یعنی چه

k valve


ورزش : شير ساده روى کپسول هواى غواصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها