معنی و ترجمه کلمه k-day به فارسی k-day یعنی چه

k-day


روز حرکت کاروان دريايى
علوم نظامى : روز شروع حرکت کاروان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها