معنی و ترجمه کلمه k به فارسی k یعنی چه

k


kilo،¹¹¹ 1در نمايش دهدهى ،کاتد،يازدهمين حرف الفباى انگليسى ،هر چيزى شبيهK ،کيلو24( ¹)1
کامپيوتر : به هنگام اشاره به ظرفيت با مسامحه مى توان معادل24 ¹ 1دهدهى دانست
الکترونيک : ثابت دى الکتريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها