معنی و ترجمه کلمه kamptulicon به فارسی kamptulicon یعنی چه

kamptulicon


يکجورفرش که ازقندران وچوب پنبه اميخته بهم درست ميکنندو....است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها