معنی و ترجمه کلمه karaism به فارسی karaism یعنی چه

karaism


عقيده به نص تورات ،رداحاديث

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها