معنی و ترجمه کلمه karyotype به فارسی karyotype یعنی چه

karyotype


مجموعه خصوصيات کروموزمى موجودات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها