معنی و ترجمه کلمه kashmirian به فارسی kashmirian یعنی چه

kashmirian


اهل کشمير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها