معنی و ترجمه کلمه kauri gum or resin به فارسی kauri gum or resin یعنی چه

kauri gum or resin


صمغ کائورى ،صمغ کهربايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها