معنی و ترجمه کلمه kayo به فارسی kayo یعنی چه

kayo


knockout(،> )=K.Oدرمشت بازى <ناک اوت ،ناک اوت کردن ضربه فنى
ورزش : ناک اوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها