معنی و ترجمه کلمه kb-50 به فارسی kb-50 یعنی چه

kb-50


علوم نظامى : نوعى هواپيماست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها