معنی و ترجمه کلمه keek به فارسی keek یعنی چه

keek


باچشم نيم باز نگاه ک ردن ،ازسوراخ نگاه کردن ،نگاه دزدانه کردن ،نگاه دزدانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها