معنی و ترجمه کلمه keen eyed به فارسی keen eyed یعنی چه

keen eyed


تيزچشم ،تيزبين ،تيز نظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها