معنی و ترجمه کلمه keep at it به فارسی keep at it یعنی چه

keep at it


ول نکنيد،مداومت کنيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها