معنی و ترجمه کلمه keep early hours به فارسی keep early hours یعنی چه

keep early hours


زود خوابيدن و زود برخاستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها