معنی و ترجمه کلمه keep up appearances به فارسی keep up appearances یعنی چه

keep up appearances


ظاهر خود را حفظ کردن ،صورت خود را با سيلى سرخ نگه داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها