معنی و ترجمه کلمه keep up with the times به فارسی keep up with the times یعنی چه

keep up with the times


موافق اوضاع و اداب روز رفتار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها