معنی و ترجمه کلمه keeper به فارسی keeper یعنی چه

keeper


محافظ،دروازه بان ،ريسمان کوچک وصل به بالاى کمان ماهى بزرگ و مجاز براى سيد،بازرس ،نگهدار،نگهبان ،حافظ
معمارى : نگهبان
قانون ـ فقه : نگهبان
ورزش : تور زير اب حلقه چرمى وصل به تسمه تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها