معنی و ترجمه کلمه kelly drive bushing به فارسی kelly drive bushing یعنی چه

kelly drive bushing


عمران : اتصال کلى که بصورت استوانه بوده و مابين کلى و سوزن حفارى وجود دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها