معنی و ترجمه کلمه kelvin temperature scale به فارسی kelvin temperature scale یعنی چه

kelvin temperature scale


علوم هوايى : اشل دمايى کلوين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها