معنی و ترجمه کلمه kendall's tau coefficient به فارسی kendall's tau coefficient یعنی چه

kendall's tau coefficient


روانشناسى : ضريب تائوى کندال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها