معنی و ترجمه کلمه kennelly-heaviside layer به فارسی kennelly-heaviside layer یعنی چه

kennelly-heaviside layer


طبقه کنلى هويسايد
الکترونيک : طبقه هويسايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها