معنی و ترجمه کلمه kenning به فارسی kenning یعنی چه

kenning


(ادبيات کهن المان )نوعى استعاره( مثلا> دريارو <بجاى> کشتى)<،دانش ،نگاه ،قدرت بينايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها