معنی و ترجمه کلمه kentish fire به فارسی kentish fire یعنی چه

kentish fire


محلهاى پى درپى وجمعى ،نمايش هاى پى درپى وگروهى ،که نشانه نفاق.. باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها