معنی و ترجمه کلمه kentish به فارسی kentish یعنی چه

kentish


وابسته بهkent شهرانگليس ،کنتى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها