معنی و ترجمه کلمه kept (on file) به فارسی kept (on file) یعنی چه

kept (on file)


قانون ـ فقه : مضبوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها