معنی و ترجمه کلمه kerb=curb به فارسی kerb=curb یعنی چه

kerb=curb


جدول ،حاشيه
معمارى : لبه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها