معنی و ترجمه کلمه kerosene به فارسی kerosene یعنی چه

kerosene


)=kerosine(نفت چراغ ،نفت لامپا،نفت سفيد
علوم مهندسى : نفت چراغ
معمارى : نفت چراغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها