معنی و ترجمه کلمه kerr magnetooptical effect به فارسی kerr magnetooptical effect یعنی چه

kerr magnetooptical effect


پديده کر
الکترونيک : اثر کر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها