معنی و ترجمه کلمه ketchup or catchup به فارسی ketchup or catchup یعنی چه

ketchup or catchup


سوس گوجه فرنگى ،سوس قارچ يا سماروغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها