معنی و ترجمه کلمه kevitz-trajkovic defence به فارسی kevitz-trajkovic defence یعنی چه

kevitz-trajkovic defence


ورزش : دفاع کويتس - تراکوويچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها