معنی و ترجمه کلمه kex به فارسی kex یعنی چه

kex


ساقه پوک گياهان چترى ،گياه چترى که ساقه پوک داشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها