معنی و ترجمه کلمه key concrete به فارسی key concrete یعنی چه

key concrete


عمران : بتن نگاه دارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها