معنی و ترجمه کلمه key industries به فارسی key industries یعنی چه

key industries


صنايع کليدى
بازرگانى : صنايع اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها