معنی و ترجمه کلمه key points به فارسی key points یعنی چه

key points


نقاط حساس
علوم نظامى : نقاط مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها