معنی و ترجمه کلمه key position به فارسی key position یعنی چه

key position


موضع حساس و مهم
علوم نظامى : شغل حساس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها