معنی و ترجمه کلمه key stone به فارسی key stone یعنی چه

key stone


سنگ تاج
علوم مهندسى : سنگ سر طاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها