معنی و ترجمه کلمه key terrain به فارسی key terrain یعنی چه

key terrain


زمين حساس
علوم نظامى : زمين مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها