معنی و ترجمه کلمه key to address به فارسی key to address یعنی چه

key to address


کامپيوتر : hashing


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها