معنی و ترجمه کلمه key variable به فارسی key variable یعنی چه

key variable


کامپيوتر : متغير کليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها