معنی و ترجمه کلمه key word in context به فارسی key word in context یعنی چه

key word in context


کامپيوتر : KWIC

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها