معنی و ترجمه کلمه key-starter shaft به فارسی key-starter shaft یعنی چه

key-starter shaft


علوم مهندسى : محور استارتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها