معنی و ترجمه کلمه keyboard به فارسی keyboard یعنی چه

keyboard


صفحه کليد،رديف مضراب ،(درماشين تحرير )رديف حروف
کامپيوتر : صفحه کليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها