معنی و ترجمه کلمه keyholing به فارسی keyholing یعنی چه

keyholing


علوم نظامى : رقص و جست و خيز گلوله در روى مسير عدم ثبات مسير گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها