معنی و ترجمه کلمه keying interval به فارسی keying interval یعنی چه

keying interval


علوم نظامى : فاصله زمانى بين دو انعکاس موج رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها