معنی و ترجمه کلمه keynes liquidity trap به فارسی keynes liquidity trap یعنی چه

keynes liquidity trap


بازرگانى : تله نقدينگى کينز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها