معنی و ترجمه کلمه khaki به فارسی khaki یعنی چه

khaki


پارچه ارتشى ،لباس کار،خاکى رنگ ،لباس نظامى
علوم نظامى : خاکى رنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها